Inštrukcije naravoslovnih predmetov

V čem se naravoslovni predmeti ločijo od družboslovnih? V tem, da jih je treba najprej razumeti, preden se sploh lotimo učenja snovi. Če določenega predmeta ne razumemo, se ga ne moremo naučiti, zato je dobra razlaga oziroma vsaj prikaz postopka za reševanje določene naloge nujen predpogoj za učenje matematike, fizike, statistike, elektrotehnike in ostalih podobnih predmetov. Marsikdo teh predmetov prav zaradi zgoraj omenjenega razloga ne mara, a v resnici velja, da so ti predmeti enkrat, ko jih razumete, za učenje še lažje kot družboslovni predmeti, saj se snovi ni treba učiti na pamet.

Razumevanje pa žal ni nekaj, za kar bi bila vedno dovolj že učiteljeva oziroma profesorjeva razlaga v šoli, temveč je treba za to kaj narediti tudi doma. Pri tem si lahko učenci pomagajo z razlago postopkov in snovi v učbeniku in ostalem učnem gradivu, še bolje pa je, če jim pri tem pomaga kdo, ki snov sam obvlada, saj jim jo lahko predstavi tako, da bo postala enostavno tudi za učenca, ki ima z njo težave.Prav to je naloga inštruktorja, ki mora poskrbeti za izboljšanje razumevanja snovi v čim krajšem času. Inštrukcije matematike na primer se zato začnejo z preverjanjem, kaj učenec že zna. Inštruktor mu da rešiti nekaj matematičnih nalog, da lahko približno oceni njegovo znanje, nato pa ga s pomočjo dodatnih vaj utrdi in poskuša izboljšati.

Podobno potekajo tudi inštrukcije fizike, le da so tam razlage lahko celo manj abstraktne in bolj konkretne ter praktične kot pri matematiki. Enako velja tudi za elektrotehniko, ki je veda, zasnovana na praksi, medtem ko ima s statistiko marsikdo težave prav zaradi njene velike abstraktnosti. Inštrukcije statistike pa lahko zagotovo pomagajo tudi še tako dolgočasno in neoprijemljivo snov spremeniti v nekaj jasnega in zanimivega, saj dober inštruktor pozna nešteto slikovitih primerjav, s katerimi si lahko pomaga pri razlagi, s tem pa pritegne učence in poskrbi, da bolje razumejo prav vsako učno snov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *